Referat generalforsamlingen 2017

Referatet, m.m. kan hentes her:

Referat af gereralforsamlingen
Formandens beretning
Løbsudvalgets beretning
B&U-udvalgets beretning

Den nye bestyrelse ser således ud:

Formand Henrik Kartin
Kasserer Maria Zeyn
Bestyrelsesmedlem Jørn Petersen
Bestyrelsesmedlem Casper Nielsen
Bestyrelsessuppleant Jan Ørskou

Revisor James Nygaard
Revisor suppleant Tina Engelbrecht

Rytterrepræsentant Thomas Hansen

Skriv en kommentar